BERTI

Sa velikim zadovoljstvom, predstavljamo proizvodni asortiman Berti kompanije, kao strateški bitnog poslovnog partnera. Sada već dugogodišnja saradnja, za rezultat ima oko 50 prodatih hidrauličnih tarupa Berti, te kao takav rezultat, daje nam za pravo da se pohvalimo podatkom, da smo trenutno lider u prodaji predmetnih hidrauličnih tarupskih uređaja. Sva vodoprivredna preduzeća na teritoriji Vojvodine, u sklopu rasopoložive mehanizacije, poseduju bar jedan hidraulični bagerski tarup, čime obavljaju aktivnosti tarupiranja šiblja prečnika do 30cm.

Posetite zvaničnu stranicu dobavljača na sledećem linku http://www.bertima.it/en/