TESMEC

Venieri S.p.a, predstavlja tehnološku avangardu u razvoju i proizvodnji kombinovanih mašina, sa hidrostatičkim pogonom, zglobnom šasijom, te konstruktivnom pripremom za montiranje velikog broja različitih radnih alata. Zglobna šasija, omogućava izuzetne manevarske mogućnosti, kao i karakteristike pravog utovarivača. Sa „Z“ kinemtaikomutovarne grane, ostvaruje se najveća sila kidanja na zubima kašike, čime predstavlja lidera po karakteristikama učinka prednje utovarne grane. Poprečno postavljem motor, najnovije generacije, neposredno ispod kabine rukovaoca, predstavlja gotovo idealno uravnoteženje mašine, čime se opterećenje ravnomerno prenosi na kompletnu šasiju. Za rezultat imamo dobar raspored masa, te izraženu stabilnost prilikom rada. Zarad pomenutog konstruktivnog rešenja, predni deo šasije, nije konvencionalno traktorskog tipa, nego omogućava izuzetnu preglednost u radu, kao i korišćenje pomenute „Z“ kinematike utovarne grane. Ne retko ćete videti VENIERI u „akciji“ sa montiranom glodalicom za asfalt, prednjom kranskom kosačicom, frezom za sneg, i dr.. specijalnim priključcima, koje nije moguće montirati na traktorske šasije sa hidro-dinamičkim prenosnikom sange. Velika gama malih i utovarivača srednje klase, sa zapreminom kašike od 0,5m3 do 3,0m3, koliko iznosi zapremina kašike najvećeg modela, svrstava VENIERI u grupu respektabilnih evropskih proizvođača građevinskih mašina.

Posetite zvaničnu stranicu dobavljača na sledećem linku http://www.tesmec.com/