SERVIS

Servisni tim NS Union Tehnika d.o.o, predstavlja snažnu logističku podršku, čime omogućava adekvatan odgovor na servisne upite.Pored redovnog servisnog održavanja mašina iz prodajnog asortimana naše firme, NS Union servis obavlja servisiranje mašina i drugih svetskih proizvođača, uz kompletan support po pitanju nabavke rezervnih delova, njihove montaže i puštanja u rad.Serviseri su obučeni od strane stručnog tima naših dobavljača, sertifikovani i osposobljeni za brz i stručan odziv.Stalna edukacija, usavršavanje na segmentu dijagnosticiranja, popravke elektronskih uređaja, kao i održavanje hidrauličnog sistema u ispravnom i funkcionalnom stanju, predstavljaju stalne prioritete našeg poslovnog delovanja. Originalni rezervni delovi, brza isporuka, kao i opciona ugradnja istih, čine ključne tačke sa kojima nastupamo na tržištu.Odgovorno tvrdimo, da smo spremni da profesionalno odgovorimo na Vaše potencijalne upite, da u brzom roku odgovorimo defektažom, ponudom, kao i eventualnom isporukom rezervnih delova i servisnih usluga.