Politika integrisanog sistema menadžmenta

Doslednost u pružanju kvaliteta

Politika kvaliteta

Najviše rukovodstvo “NS UNION TEHNIKA” d.o.o., uspostavlja sledeću POLITIKU INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA, kao dokument kojim utvrđuje misiju,
viziju i strategiju za njeno ostvarenje.

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

NS UNION TEHNIKA D.O.O., NOVI SAD je generalni zastupnik svetskih proizvođača mašina iz oblasti građevinarstva i poljoprivrede na teritoriji Srbije i Crne Gore.
Utvrđenom Politikom INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA, obezbeđuje se ostvarenje cilja potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja svih zainteresovanih strana.
NS UNION TEHNIKA D.O.O., NOVI SAD, održava visok nivo kvaliteta usluga koje pruža, vodeći računa o očuvanju zdrave životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Naša misija:
svoje poslovanje zasnivamo na prodaji i uslugama koje su u potpunosti usaglašene sa zahtevima važećih zakona, propisa, tehničkih standarda, zahtevima korisnika i ostalih zainteresovanih strana, radi postizanja njihovog maksimalnog zadovoljenja.
Kako bismo postigli kontinuitet usluge najvišeg nivoa, uvodimo najsavremenije standarde poslovanja sektora i radne procedure, održavajući pri tome upravljanje rizikom na svakom nivou.

Naša vizija:
želimo da unapredimo postojeću poziciju na tržištu u oblasti prodaje i pružanja usluge iz svoje poslovne ponude sa realnim tržišnim učešćem, na stabilnim osnovama.
Nastojimo da pružanjem prodajnih i servisnih usluga, gradimo poslovne odnose koji omogućavaju našim partnerima uspešnu i sigurnu poslovnu budućnost, uvek radeći na najvišem nivou bezbednosti, kvaliteta i
ekonomičnosti.

Politika itegrisanog sistema menadžmenta zasniva se na sledećim vrednostima:

  • stalno praćenje i primena najnovijih dostignuća i iskustava u cilju obezbeđenja kvaliteta proizvoda i usluga, koji u potpunosti zadovoljavaju sve zainteresovane strane, njihove iskazane potrebe i očekivanja, uz poštovanje zakonskih i drugih zahteva posebno vezanih za zaštitu životne sredine i
  • bezbednošću i zdravljem na radu;
  • dosledna primena i stalno unapređenje procedura integrisnih sistema menadžmenta, u skladu sa zakonskim regulativama i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001;
  • uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija;
  • odgovornost, podizanje svesti, stručnosti i kompetentnosti svakog zaposlenog putem sistematskog osposobljavanja, razvijanja timskog duha i podsticanje aktivnog učestvovanja u kreiranju i primeni funkcionisanja integrisanog sistema menadžmenta. Sve navedeno doprinosi ostvarenju zajedničkog cilja, kao i učestvovanju zaposlenih u svakodnevnom doprinosu rastu i razvoju našeg preduzeća;
  • stvaranjem timskog duha vrši se motivacija zaposlenih za postizanje željenih rezultata i ostvarenje poslovnih ciljeva;
  • preduzimnje svih mera u cilju smanjenja nivoa rizika u pogledu zažtite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
  • očuvanje i pospešivanje ugleda NS UNION TEHNIKA, kroz svakodnevni rad, kako na sebi, tako i u pružanju prodajnih i servisnih usluga;
  • prevencija i stalno smanjenju nivoa rizika sa aspekta zaštite životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu;

Implementacijom i sertifikacijom sistema menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 na transparentan način potvrđujemo da smo odgovorni za kvalitet naših proizvoda i usluga, zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Svi zaposleni poštuju napore rukovodstva na ispunjenju zahteva ovih međunarodnih standarda i neprekidnom poboljšavanju efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta, radi konstantnog usaglašavanja sa zahtevima standarda, sa procesima rada, zakonskim i drugim pozitivnim zahtevima zainteresovanih strana.

Politika INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA dostupna je zaposlenima, poslovnim partnerima i zainteresovanim stranama.

U Novom Sadu, 30.03.2021.
Direktor: Miloš Matković

Sertifikati

9001_NS_UNION_TEHNIKA
14000_NS_UNION_TEHNIKA
znak ISO 45001

Pošaljite upit